Bc. Táňa Kolozsváryová

Študentka, trénerka, a zároveň mamička 2 ročnej dcérky. Odmala milujúca pohyb a šport ako atletika, lyžovanie, cyklistika, plávanie, tanec a korčuľovanie. Od roku 2019 je NAŠA. Atletika a NAŠE deti sa stali dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou jej života.

Vzdelanie

Absolventka 8 ročného športového gymnázia v Bratislave. Trénerka III. kvalifikačného stupňa atletiky. Absolventka bakalárskeho štúdia FTVŠ UK v Bratislave. Taktiež je trénerkou alpských disciplín s kvalifikačným stupňom I. Aktuálne pokračuje v magisterskom štúdiu v odbore trénerstvo atletiky na FTVŠ UK. 

Prax

Trénerka športovej predprípravy, základného, špeciálneho tréningu v atletike.

Športová kariéra

Narodená v Bratislave, venujúca sa v rannom veku tancu a aktívne zjazdovému lyžovaniu a bicyklovaniu. So všeobecnou športovou prípravou zameranou hlavne na atletiku sa začala aktívne venovať v detskom športovom klube Kryha. Keďže sa postupne atletika stala jej každodennou súčasťou, vybrala si štúdium na osemročnom športovom gymnáziu v Bratislave, kde sa ďalej súťažne venovala atletike a neskôr popri štúdiu začala pracovať ako trénerka lyžovania v ŠK Medvedica Bratislava.
Bývalá reprezentantka Slovenska v hode diskom (1. miesto v roku 2018) a vrhu guľou (2. miesto v roku 2018 ) za ŠK Vital Bratislava.