Šport je súčasťou nášho života

Pôsobíme ako tréneri vo vrcholovom aj rekreačnom športe, detí, mládeže a dospelých. NAŠA ŠPORTOVÁ AKADÉMIA je nová platforma, zameraná na všetky etapy športového tréningu, identifikáciu a následnú podporu rozvoja talentu na šport a vzdelávanie trénerov v jednotlivých zložkách športového tréningu podľa metodiky NAŠEJ ŠPORTOVEJ AKADÉMIE.