Podporte NAŠU snahu dvomi percentami


Ďakujeme!

Všeobecné informácie o darovaní 2%:

  • Každá FO má možnosť venovať o.z. nie len 2%, ale 3% zo zaplatenej dane.
  • Podmienka na 3% – každá osoba, ktorá vykonávala dobrovoľnícku prácu v rozsahu min. 40 hodín za rok, vie darovať 3% zo zaplatenej dane na základe potvrdenie, ktoré dostane od príslušného združenia pre ktoré pracoval.
  • Každý zamestnanec, ktorému vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ si vyžiada potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je podkladom k vyhláseniu na 2% (3%) z dane. K tomuto účelu je priložené pred vyplnené tlačivo na darovanie % z dane.
  • Každá FO, ktorá si robí daňové priznanie sama, teda podáva daňové priznanie typu A alebo B, vypisuje darovanie 2% (3%) priamo v daňovom priznaní. V tlačive typu A je to VIII časť daňového priznania. V tlačive typu B je to XII. časť daňového priznania.
  • Podmienka na darovanie 2% je minimálna suma 3,– EUR, ak je suma nižšia, tak žiaľ nemôžete venovať svoje 2%.
  • Každá PO, ktorá podá daňové priznanie, môže darovať 1% zo zaplatenej dane, pričom suma musí predstavovať hodnotu min. 8 EUR a PO má možnosť rozdeliť toho percento medzi viacero prijímateľom 2%, pričom darovaná sumu musí predstavovať sumu minimálne 8 EUR. Pre darovanie % z daní vyplní PO VI. časť daňového priznania

Všetky potrebné informácie pre správne poukázanie 2% z daní uvádzame nižšie – do priznania je potrebné uviesť IČO občianskeho združenia a názov občianskeho združenia – POZOR, názov nemeniť, akákoľvek zmena môže spôsobiť nezaslanie 2% prijímateľovi.

Okrem % z dane je možné poskytnúť občianskemu združeniu dar na podporu športu, konkrétne športovcov. K zaslaniu daru sú takisto nižšie uvedené kompletné informácie ako príjemca a IBAN občianskeho združenia. Je potrebné pri dare uviesť do poznámky prevodu, že ide o dar pre občianske združenie.

Názov organizácie: PPS – Príležitosť pre šport o.z.
Adresa: Einsteinova 3692/21, 85101 Bratislava mestská časť Petržalka
IČO: 52126099
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK9383300000002601616213 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)