Podporte NAŠU snahu dvomi percentami

Ďakujeme!

 

Ako a kedy darovať 2% z dane?

Zamestnanci:

 • Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, z ktorého si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane.
 • Stiahnite e a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, ktoré už obsahuje naše údaje. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 • Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Fyzické osoby:

 • Vyplňte daňové priznanie typu A alebo B a vypočítajte si výšku 2% dane.  V tomto tlačive priamo vyplňte aj údaje o poukázaní 2%.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno (názov): NAŠA ATLETIKA o.z.
  Sídlo: Čerešňová 1482/59
  Práva forma: občianske združenie
  IČO: 51151197

 • Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na daňový úrad v mieste vášho bydliska.