Etapa základnej prípravy je zameraná na všeobecný a všestranný rozvoj funkčných, energetických, psychosomatických, motorických a koordinačných (technických) predpokladov detí, pričom hlavým cieľom je pôsobiť na všetky predpoklady, ktoré tvoria faktory štruktúry športového výkonu v jednotlivých športoch a športových disciplínach.

Na tréningoch využívame adaptačné mechanizmy pôsobiace na báze všeobecného adaptačného syndrómu vo všetkých športových odvetviach. Zameriavame sa na zvládnutie racionálnej techniky jednotlivých atletických disciplín a na zvyšovanie špecializovaného výkonu, ešte stále na báze všestrannosti a všeobecnosti. Dbáme na používanie kompenzačných, regeneračných a doplnkových prostriedkov, ktoré v budúcnosti zabezpečia bezproblémové zvládnutie náročného špecializovaného tréningu a zabezpečenie plynulého zvyšovania tréningového zaťaženia v jednotlivých športových odvetviach. Plynulo zvyšujeme tréningové zaťaženie a počet súťažných štartov. Ešte stále dostávajú veľký priestor pohybové a športové hry na rozvoj kondičných, rýchlostných a rýchlostno-silových schopností. Rozvíjame flexibilitu a svalovo-šľachovú pružnosť. Silové schopnosti rozvíjame najmä prekonávaním vlastnej hmotnosti tela, cvičením na náradí a cvičeniami s činkou, prípadne na trenažéroch, spevnením chrbtového svalstva. Postupne rozvíjame dynamickú silu pomalého, neskôr rýchleho charakteru pomocou plných lôpt, jednoručných činiek, gymnastického náradia, nakladacích činiek a trenažérov. Pri rozvoji rýchlostných schopností využívame najmä štarty z rôznych polôh a štarty s prvkami koordinácie, pohybovými hrami, pomocou rozličného náčinia alebo štafetovými hrami. Rozvoj vytrvalostných schopností zameriavame najmä na oblasť aeróbneho výkonu a aeróbnej kapacity. Sme presvedčení, že rozvoj aeróbnej vytrvalosti je nevyhnutný pre všetky športy a disciplíny. Vieme, že mladý organizmus ešte nemá vyzreté pufračné systémy a veľké množstvo anaeróbnych laktátových prostriedkov vedie k destabilizácii pretrénovanosti organizmu. Technická príprava je zameraná na zvládnutie racionálne techniky v danom športe. Využívame prevažne zľahčené podmienky a imitačné prípravné cvičenia.