Úspešný víkend

Úspešný víkend

Majstrovstvá Bratislavy 1.8 – 2.8.2020

Ďakujeme všetkým za účasť aj výkony! Obe sú dôležité. PREČO?

Prečo je účasť na pretekoch dôležitá…..

Korona zmenila veľa, výkonnostný šport zasiahla bolestivo a bohužiaľ s trvalými následkami a nepripravený… V našej atletickej oblasti (rozumej atletický zväz Bratislavy) sme sa zobudili príliš neskoro, keď už všetky ostatné oblasti mali za sebou niekoľko súťaží a majstrovstvá Bratislavy sme ako jediná oblasť dali do stredu letných prázdnin – ostatné oblasti ich majú v priebehu septembra a októbra. Pochopiteľne, že sa uskutočnili s úbohou účasťou (všeobecne, nie len u nás). O to väčšia vďaka patrí Vám, ktorí ste boli počas víkendu s nami. Vypočuli ste našu prosbu. Neúčasť je však pochopiteľná, najmä u detí ročníkov narodenia 2007 a mladší, sú predsa prázdniny ?.

Dovoľte mi vysvetliť Vám (viacerí ste sa ma nato pýtali), prečo je účasť na pretekoch pre nás dôležitá. EU, štát a tým pádom zväz (nemá inú možnosť) zvolili líniu masovosti, športu pre všetkých, teda kvantity … dotáciu dostane klub od zväzu na základe počtu členov klubu do 23 rokov (nefunkčný informačný systém v športe umožňuje viacnásobné členstvo jedného dieťaťa, čo znamená, že na jedno dieťa berú dotáciu viaceré zväzy). Pre vašu orientáciu je to 16€ na dieťa v tomto roku !!!!. V minulom roku to bolo 25€ ! Takže čím viac detí má príslušný zväz, tým viac mu klesne hodnota príspevku na jedno dieťa !!! Kým v menšom zväze dostane klub na jedno dieťa 120€, tak v atletike 16€. Paradox na základe, ktorého sa pýtam, prečo by sme sa ako klub mali snažiť o vyššiu členskú základňu … Druhá časť dotácie závisí od zapojenia klubu do systému podpory mládeže zväzu (tzv. prípravky zväzovej prípravy mládeže), ktorá závisí od umiestnení detí na majstrovstvách oblasti (v našom prípade Bratislavy) a Majstrovstvách Slovenska v jednotlivých kategóriách, teda kvalitu. Takže napriek trendu kvantity, je tu podpora aj kvality a tých klubov, ktoré sa s deťmi na pretekoch zúčastňujú. V minulom roku bola hodnota jedného bodu 7,9€, získali sme ich 327 … v tomto roku ich bude menej, pretože nám budú chýbať body za oblastné majstrovstvá … aj keď sme vychovali konkurencie schopných atlétov, ktorých výsledky na úrovni Slovenska budú tento rok bodovať. Vychovali sme aj atlétov, ktorí sú schopní medzinárodnej konkurencie, ale za tých nám podľa komisie mládeže body neprislúchajú. To je ale už iný príbeh … Tým druhým paradoxom je, že napriek zákazom, príkazom a obmedzeniam zo strany zväzu v duchu predčasnej špecializácie detí, je klub financovaný za ich výsledky a účasť na pretekoch od 10 rokov … To znamená, že je nutné dieťa na preteky pripraviť po všetkých stránkach. Na to nám ale len hra, prístup ‚príď keď sa ti chce a rob len to čo chceš‘ určite nepostačuje ! Druhou zásadnou otázkou klubu teda je, ako sa postaví k tomuto paradoxu?

Náš postoj poznáte a prezentujeme ho jasne v oboch postavených otázkach. Napriek podpore kvantity, nie sme „úschovňa detí“. Vedieme a vychovávame deti k trvalému záujmu o šport a vytvárame v tejto krajine nadštandardné podmienky pre výkonnostných atlétov. Zo súkromných zdrojov, darov, grantov a zapájaním sa do všetkých dotačných projektov. A aj preto Vás prosíme o účasť na pretekoch (samozrejme len v prípade, ak dieťa chce), pretože v týchto kategóriách to záleží najmä na rodičoch, či dieťa privedú na štadión, aby mohlo súťažiť. Či je rodič schopný a ochotný stráviť čas na atletickom štadióne v tom úmornom teple tak, ako to bolo tento víkend.

Ak sa na konci vrátim ku Korone, s ktorou som začala, tak tá nám tento rok dala „odmenu“ vo forme prerozdelenia finančných prostriedkov zväzu nevyužitých v oblasti reprezentácie a zrušených podujatí. Mimoriadne zväz rozdelil financie podľa kvality a táto pridelená dotácia je pre nás dostatočným pokrytím výdavkov na chod klubu. Ak by to aspoň takto vyzeralo každoročne, tak by sa konečne aj na Slovensku oplatilo robiť šport … Ale to by hnusná Korona opäť zrušila všetky vrcholné podujatia, ciele a méty, pre ktoré je vrcholový šport tým čím je a vďaka ktorým plní svoju funkciu v spoločnosti. A to by bola pre nás, náš klub, nášho Janka Volka naozaj veľmi zlá správa. Nuž niekedy si človek nevyberie….