ŠPECIALIZOVANÁ ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

V skupine sú deti od 14-17 rokov, ktoré sa zúčastňujú pretekov.

Je zameraná na zvyšovanie športovej výkonnosti postupným nárastom intenzity tréningového zaťaženia prevažne špeciálneho charakteru. Do tréningového procesu sú postupne doplnené prostriedky na dosiahnutie vrcholovej výkonnosti nasledujúcej etapy prípravy, vrátane rozvoja osobnostných a sociálnych predpokladov. Bližšie informácie k špecializovanej športovej príprave.

TRÉNINGY špecializovanej športovej prípravy

Skupina III A+B:

Apríl – Jún: icon-map-marker Gymnázium Metodova 2 (atletický ovál s umelým povrchom)

icon-clocPO: 15:30 – 17:30 hod.

UT: 15:30 – 17:30 hod. (skupina III.B) 16:00 – 17:30 hod. (posilňovňa – skupina III.A)      

ST: 15:30 – 17:30 hod. (skupina III.A) 16:00 – 17:30 hod. (posilňovňa – skupina III.B)      

ŠT: 15:30 – 17:30 hod.          

PI: 15:30 – 17:30 hod.   

September – Október: Gymnázium Metodova 2 (atletický ovál s umelým povrchom) 

Pondelok – Piatok 15:30 – 17:30 hod.

November – Marec:  Gymnázium Metodova 2 (telocvičňa) a Hala Elán Bajkalská 7

Pondelok – Piatok 15:00 – 17:00 hod.  

TRÉNERI: Naďa/Hajnalka/Andrej/Robo (podľa zamerania tréningu)

Prihlásiť sa  

ŠPORTOVÁ PREDPRÍPRAVA

V skupinách sú deti do 10 rokov. V jednej skupine je maximálne 15 detí. Tréningy sú dva krát do týždňa a dĺžka tréningu je jedna hodina (60 minút).

Športová predpríprava je zameraná na vytvorenie trvalého záujmu o pohybové a športové aktivity detí a smeruje k upevneniu zdravia, harmonického fyzického ale aj psychického vývoja detí. Je orientovaná všeobecne na kondičnú a technicko-koordinačnú prípravu. Vytvárame v nej zásobu rôznych pohybových zručností, ktoré môžu tvoriť základ pre ďalšie etapy športového tréningu.

V letnej sezóne (september-október a máj-jún) trénujeme na atletickom ovále s umelým povrchom. V zimnej sezóne (november-apríl) sú tréningy v telocvični. Bližšie informácie k športovej predpríprave.

TRÉNINGY športovej predprípravy

Skupina I:

Máj – Jún:  icon-map-marker Gymnázium Metodova 2 (atletický ovál s umelým povrchom) 

Utorok: 16:00 – 17:00 hod. (v prípade dažďa nová telocvičňa)

Štvrtok: 16:30 – 17:30 hod. (v prípade dažďa stará telocvičňa)

September – Október: Gymnázium Metodova 2 (atletický ovál s umelým povrchom) 

4-6 roční: Utorok/Štvrtok 16:00 – 17:00 hod.

6-10 roční: Utorok/Štvrtok 17:00 – 18:00 hod.

November – Apríl: Gymnázium Metodova 2  

Utorok: 16:00 – 17:00 hod. (nová telocvičňa)

Štvrtok:  16:30 – 17:30 hod. (stará telocvičňa)

TRÉNERI: Naďa/Hajnalka/Deniska

Prihlásiť sa  

VRCHOLOVÝ TRÉNING

Individuálne tréningy jednotlivcov, reprezentantov SR. Vek športovcov záleží od športového odvetvia, v atletike je to od 18 rokov. Etapa vrcholového tréningu je zameraná na dosiahnutie vrcholného športového výkonu z hľadiska relatívnych možností jednotlivca, ale aj z pohľadu najvyššej národnej a medzinárodnej výkonnosti v jednotlivých športových odvetviach.

Hlavným cieľom je maximálny športový výkon s prihliadnutím na individuálne vlastnosti a schopnosti športovcov, dosiahnutie a stabilizácia športového výkonu v náročných podmienkach súťaží najvyššej domácej a medzinárodnej úrovne. Bližšie informácie k vrcholovému tréningu.

TRÉNINGY vrcholovej prípravy

Skupina IV:  

Apríl – Jún:  icon-map-marker Gymnázium Metodova 2 (atletický ovál s umelým povrchom) 

 icon-clock-o    Pondelok – piatok:  15:30 – 18:00 hod.

September – Október: Gymnázium Metodova 2 (atletický ovál s umelým povrchom) 

Pondelok – Piatok 15:30 – 18:00 hod.

November – Marec: Gymnázium Metodova 2 alebo Hala Elán Bajkalská 7 

Pondelok – Piatok 15:30 – 18:00 hod.

TRÉNERI: Naďa/Hajnalka/Andrej/Robo (podľa zamerania tréningu, prípadne individuálne podľa potreby)

Prihlásiť sa  

ŠPECIALIZOVANÁ ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

V skupine sú deti od 14 rokov, ktoré sa nezúčastňujú pretekov.

Je zameraná na všeobecný a všestranný rozvoj funkčných, energetických, psychosomatických, motorických a koordinačných predpokladov detí.

TRÉNINGY všeobecnej a kondičnej pohybovej prípravy

Skupina III C:

Apríl – Jún:  icon-map-marker Gymnázium Metodova 2 (atletický ovál s umelým povrchom)

icon-clock-o PO: 15:30 – 17:30 hod. UT: 15:30 – 17:30 hod.       

ST: 15:30 – 17:30 hod.       

ŠT: 15:30 – 17:30 hod.         

PI: 15:30 – 17:30 hod. 

September – Október: Gymnázium Metodova 2 (atletický ovál s umelým povrchom)

Pondelok – Piatok 15:30 – 17:00 hod.

November – Marec:  Gymnázium Metodova 2 (telocvičňa) alebo Hala Elán Bajkalská 7

Pondelok – Piatok 15:30 – 17:00 hod.

TRÉNERI: Naďa/Hajnalka/Andrej/Robo (podľa zamerania tréningu)

Prihlásiť sa